نرم افزار رسول آفتاب: قرائت 425 غزل از غزلیات دیوان شمس توسط دکتر عبدالکریم سروش - متن کامل دیوان شمس به تصحیح دکتر بدیع الزمان فروزانفر - نمایش متن گزید به خط زیبای نستعلیق- بیش از 100 غزل به صورت MP3 - امکان جستجوی پیشرفته بر روی دیوان شمس - چاپ غزلیات به خط زیبای نستعلیق - مقدمه دیوان شمس از زبان دکتر عبدالکریم سروش - تفسیر کامل 3 غزل ناب از غزلیات شمس توسط دکتر عبدالکریم سروش - فیلم از مزار مولانا و شهر قونیه - تفال به دیوان شمس - تصنیف و آواز با صدای اساتید موسیقی ایران بیش از 500 قطعه آوازی - موسیقی سنتی - رابط کاربر زیبا و جذاب
 

 ی   ی ی . ی ...

 
1
 
     

 

 

 
 
 
 
 
  ی ی ی  ی ی